Kontaktujte nás

 
Místo konání

Brno

Česko

 
E-mail
 

Pořadatelé

Music Managers Forum Czech Republic (MMF CR) je asociace hudebních manažerů a booking agentů, jejímž cílem je rozvíjet český hudební průmysl a především jeho manažerský sektor. Podporuje vzdělávání začínajících i zkušených manažerů prostřednictvím workshopů a hudební konference ReConnect. Propojuje také manažery nejen mezi sebou, ale i s ostatními profesemi v sektoru, pomáhá vylepšit legislativní prostředí v České republice navázané na hudební průmysl. MMF CR úzce spolupracuje s mateřskou mezinárodní asociací International Music Managers Forum (IMMF) a její cíle se snaží aplikovat i pro prostředí hudebního trhu v ČR. MMF CR je členem zastřešujících asociací Česká obec hudební a Kulturní a kreativní federace, se kterými pracuje na společných cílech hudebního či kulturního sektoru.


SoundCzech je oficiální hudební kancelář, která má za cíl pomáhat české hudbě do zahraničí, a to bez ohledu na hudební žánry. Od svého vzniku v roce 2017 je součástí Institutu umění a financovaná z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky.


BACH (Brněnská Asociace Clubové Hudby) si klade za cíl vytvářet příhodné prostředí pro rozkvět svobodné živé hudby ve městě Brně a posilovat spolupráci a sdílení mezi kluby. Jednou ze základních myšlenek spolku je podpora členů v krizových situacích, ale i při jednání o společných otázkách s úřady a dalšími organizacemi. Členové spolku se také vzájemně informují o politických změnách nejen v lokálním měřítku a jako asociace zaujímají společná stanoviska, navrhují úpravy norem a na takové změny aktivně reagují. Mezi hlavní myšlenky vzniku Brněnské asociace clubové hudby patří i společná propagace nejen na území Brna a České republiky, ale i prezentace a posílení povědomí o kulturních akcích v zahraničí. (z webu asociace)